ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา วานิชดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Paper หัวข้อ The Development of Electronic STOU-EPT ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาทางไกล ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดร่วมกับ UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education (UNESCO Bangkok) เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม 312 คน UPDATE วันที่ 5/8/2562 15:49:37

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin