แหล่งความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 


          สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการสังคม (Learning Object Module)

ผู้เข้าชม 125 คน UPDATE วันที่ 19/8/2557 9:16:48

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin