ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน


โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

ณ อาคารบริหารชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

<<กำหนดการ>>


ใบสมัคร <<Word>> <<PDF>>


Presentation2.jpgผู้เข้าชม 306 คน UPDATE วันที่ 9/5/2561 11:05:14

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin