เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
เปิดรับสมัครครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0 2504 8515-7
ผู้เข้าชม 291 คน UPDATE วันที่ 23/1/2563 11:19:37

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin