ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ 

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑๖๐๘ อาคารบริหาร (ส่วนต่อเติม) ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


กำหนดการจัดงานฯ

ผู้เข้าชม 313 คน UPDATE วันที่ 8/9/2560 15:47:25

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin