อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

                            

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

Professor Dr. Chutima  Sacchanand


C3.jpg

 

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

Associate Professor Dr. Namtip Wipawin


รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน2-2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง

Associate Professor Dr. Patamaporn Yenbamrung


รศ.ดร.ปัทมาพร เย็นบำรุง2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล

Associate Professor Dr. Somporn  Puttapithakporn


รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  หาญพล

Associate Professor Dr. Tassana  Hanpol


รศ.ดร.ทัศนา หาญพล2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

Associate Professor Chumnan  Chaowakeeratipong


รศ.ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์มาลี ล้ำสกุล

Associate Professor Malee  Lumsakul


รศ.มาลี ล้ำสกุล2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์

Associate Professor Sumruay  Komlayut


รศ.สำรวย กมลายุตต์2นิ้ว.jpg

 

รองศาสตราจารย์กฤติกา จิวาลักษณ์

Associate Professor Krittika Jiwaluk


ผศ.กฤติกา  จิวาลักษณ์ 02.jpg

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์  สกุลวิจิตร์สินธุ

Assistant Professor Dr. Songlak  Sakulwichitsintu


SONGLAK2.jpg

 

อาจารย์นิตยา  วงศ์ใหญ่

Ms. Nittaya  Wongyai

นิตยา2.jpg

                                                                                                                                                                                                               Chirabodee2.jpg                        

อาจารย์ ดร.จิรบดี  เตชะเสน 

Dr. Chirabodee  Tejasen

ผู้เข้าชม 173 คน UPDATE วันที่ 1/11/2562 13:23:26

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin