รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

เพื่อปฏิบัติงานที่งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาศิลปศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

ผู้เข้าชม 71 คน UPDATE วันที่ 9/4/2017 2:17:07 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin