ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประณีตศิลป์บนจานอาหาร" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ประณีตศิลป์บนจานอาหาร" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

<<กำหนดการอบรม>> <<ใบสมัคร>>


ผู้เข้าชม 1006 คน UPDATE วันที่ 6/8/2017 2:22:10 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin