ภาพกิจกรรมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์"การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา" เนื่องในโอกาสครบรอบวันจัดตั้งสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 36 ปี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แขนงวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี "การจัดการเรียนการสอนOnline"
ผู้เข้าชม 6048 คน UPDATE วันที่ 10/1/2017 6:33:48 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin